Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Formannskapet positive til Uropatrulje i Kristiansand

Nytt liv er skapt i forsøket på etablering av Uropatrulje ( Fair Play Bygg) i Kristiansand.

Les mer
Tønna på Dueknipen

Håndverkerforeningen har i mange sammenheng bidradd med prosjekter som gagner byen vår. Dette er et lite eksempel men verd å nevne.

Les mer
Får vi en Uropatrulje i Kristiansand ?

Trondheim har i nærmere 4 år hatt stor suksess med Uropatruljen. Den har avslørt mye ulovlig virksomhet innen byggebransjen og tilført samfunnet økte skatteinntekter og moms. 

Les mer

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!