Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Håndverkerforeningen tar Corona på alvor

Kraftig økning av smittede i Kristiansand gjør at vi ikke vil ta noen sjanser, så vi avlyser planlagte arrangementer den nærmeste måned.

Tyskerne krever Mesterbrev

Når vil norske myndigheter skjerpe kravene til å starte en håndverksbedrift ? Mesterbrev burde være et obligatorisk krav, men som de sinker vi er i Norge, blir nok heller ikke dette noe man innfører. Det blir vel som med ROT fradraget som alle land rundt oss har innført for mange år siden, men som norske myndigheter synes blir for dyrt. Merkelig at det rikeste landet alltid har dårligst råd uansett ?

Design: Dots.no | Makeweb/CMS