Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Håndverkerforeningen tar Corona på alvor

Håndverkerforeningen følger rådene som gis av FHI, og er dessverre ennå nødt til å avvente med planlagte arrangementer inntil videre. 

Sekretærskifte i Håndverkerforeningen

Per Anders Olsen har vært foreningens sekretær i nærmere 23 år.

Han er den tredje sekretær i foreningen etter 1945. Nå har han valgt å trekke seg ....

Les mer
Tyskerne krever Mesterbrev

Når vil norske myndigheter skjerpe kravene til å starte en håndverksbedrift ?

Les mer

Design: Dots.no | Makeweb/CMS