Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Kommunen innfører skjerpede seriøsitetsregler

Vår forening har vært høringsinstans og vi er langt på vei tilfreds med det som er foreslått og som skal behandles av bystyret 25 oktober.

Les foreningens innspill. Klikk på link under nederste bilde.

Les mer
Fair Play Bygg i Oslo - Uropatrulje i Trondheim

11 oktober ble Fair Play Bygg presentert i Oslo. De er i gang fra 1 januar 2019.

På bildet : Lars Mamen og Harald Hansen, med Lars til venstre. Foto : Byggmesteren

Les mer
Spennende frokostmøte med Nye Veier

Utbyggingssjef Harald Solvik fra Nye Veier gav oss en time med interessant innblikk i det nye veiprosjektet fra Kristiansand og vestover, som påbegynnes nå i høst.

Les mer

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!