Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Nyttårsfesten 2017

54 mennesker koste seg stort, til ut i de små timer.

Les mer
Får vi en Uropatrulje i Kristiansand ?

Resultatet vil bli vesentlig mer penger i kommunekassa, flere jobber basert på vedtatte tariffer og flere lærlingeplasser.

Les mer
Håndverkerforeningen vant frem

AGJØRELSEN OM Å STOPPE TØMMING AV NÆRINGSAVFALL I SØRLANDSPARKEN BLE OMGJORT

Les mer