Aktuelt

Prosjekt Odderøya er i gang

Tangens VG 2 klasse er i full gang med arbeidene på Vollmesterboligen og Brannstasjonen. 

2 av klassene på Tangen Videregående skole har startet rivning av kledningen på Vollmesterboligen samt fjerne løs puss på Brannstasjonen. På Vollmesterboligen skjer alt under kyndig veiledning av Tangens Jan Arild Osmundsen og Roger Pettersen, mens Terje Nilsen tar seg av  brannstasjonen. Håndverkerforeningens Byggmester Jervid Tharaldsen og Egil Haugland er tilstede og følger arbeidene.

[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA