Aktuelt

Søppeltømming for håndverkere

Når skal byråkratiet lande denne saken og hvorfor er ikke politikerne mer på banen i disse miljøtider ?


Vår forening tok tak i denne saken på slutten av 2016. Da fikk vi vite at Franzefoss skulle slutte med søppeltømming i Randesund fra 1 januar 2017. Vi jobbet iherdig mot politikere og byråkrati og fikk Franzefoss til å utsette saken til 1 juli 2017 og trodde alt ville løse seg. Den 1 juli 2017 ble denne muligheten for tømming på østsiden av Varoddbroa likevel stoppet og alle som, jobbet på østsiden måtte kjøre helt til Mjåvann for å tømme. Peter Løvaas ønsker å starte med mottak av søppel og søkte i fjor sommer om en midlertidig ordning for tømming av håndverksavfall som de fikk avslag på. De søkte også om godkjenning for permanent mottak av flere typer avfall. Denne søknaden ble sendt kommunen og etter behandling der, oversendt Fylkeskommunen til endelig behandling. Fylkeskommunen sendte søknaden tilbake til kommunen på grunn av en formell feil. I dag ligger søknaden til behandling i Plan og bygn ingsetaten hos kommunen. Venke Moe som er Plan og bygningssjef informerte meg for noen dager siden om at det er forhold i saken som ikke harmonerer med planen for området. Spørsmålet er nå om det i det hele tatt blir noe av dette og da må dere sikkert fortsette med avfallstømming på Mjåvann i flere år fremover. Ut fra opplysninger vi fikk fra Franzefoss i 2016 har vi tidligere beregnet at dette medføre nærmere 7 mill. i økte kostnader for kundene på ett år, 20.000 bompasseringer av Varoddbroa og 860.000 km med unødvendig kjøring. Er dette virkelig så vanskelig eller er det et tungrodd byråkrati og handlingslammede politikere som er problemet ?


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS