Aktuelt

Kommunen innfører skjerpede seriøsitetsregler

Vår forening har vært høringsinstans og vi er langt på vei tilfreds med det som er foreslått og som skal behandles av bystyret 25 oktober.

Les foreningens innspill. Klikk på link under nederste bilde.

[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS