Aktuelt

Bystyret behandler forslag til seriøsitetsregler

Den 21 november skal bystyre behandle administrasjonens forslag til seriøsitetsregler. Håndverkerforeningen har vært høringsinstans og er litt spent på det endelige resultat. Vi har justert litt på det første forslaget vi spilte inn. Minimum 10% lærlinger og 50% fagarbeidere er viktig, men også at man vedtar at antall ledd ikke skal overstige 2, inkludert innleie. Vi synes også det er viktig at personer under opplæring ikke skal regnes inn i fagarbeider kvoten. Fagbrev er fagbrev !


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS