Aktuelt

Får vi en Uropatrulje i Kristiansand ?

Trondheim har i nærmere 4 år hatt stor suksess med Uropatruljen. Den har avslørt mye ulovlig virksomhet innen byggebransjen og tilført samfunnet økte skatteinntekter og moms. 

Trondheim har finansiert Uropatruljen gjennom fagorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, det lokale næringsliv og privatpersoner. Trondheim har dobbelt så mange innbyggere som Kristiansand og vi har innsett at vi ikke klarer å finansiere en slik patrulje på samme måte. Vi trenger offentlig støtte for å få dette til hos oss. Nå er kommunens administrasjon pålagt å utrede saken på nytt, etter forslag fra malermester Bjørn Voreland (frp),og vi har håp om at politikerne ser den store merverdien en slik patrulje vil få og sørger for at vi får den støtte vi søker om.

[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS