Aktuelt

Tønna på Dueknipen

Håndverkerforeningen har i mange sammenheng bidradd med prosjekter som gagner byen vår. Dette er et lite eksempel men verd å nevne.

Engang i seilskutetiden ble det montert en vindhane og en eiketønne på dueknipen som et ruvende kjennemerke for seilskutene. I 1974 var tønna for lengst borte, tæret av vind og vær. Klubb Luihn, som er en intern klubb i Håndverkerforeningen, erstattet den gamle eiketønna på dugnad med en ny symbolsk tønne i stål og med god hjelp fra verkstedet på Yrkesskolen. Tønna har i årenes løp blitt vedlikeholdt av Klubb Luihn og vil bli oppgradert i 2019.


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS