Aktuelt

Frokostmøte med byens nye ordfører

40 medlemmer deltok på foreningens frokostmøte for å høre hva Jan Oddvar Skisland kunne fortelle oss om sine planer for Kristiansand de neste årene. Skisland svarte uredd på alle spørsmål og gjorde en fin opptreden.


Det var først og frem de store sakene som preget valgkampen vi ønsket å høre mer om og følgende kan kort oppsummeres:

Gartnerløkka har vært en brannfakkel som har vært under press. Skisland mente at prosjektet vil bli gjennomført men at de trenger litt tid tid for å se om det kan være besparelser å hente. Han var enig i at trafikkgrunnlaget for Ringveien ville være 1/3 av trafikkgrunnlaget for Gartnerløkka og at Nye veier ikke hadde dette på sin oppstartplan før i 2029.

Kunstsiloen er i full gang og lar seg ikke stoppe selv om de fleste samarbeidspartnere til AP var sterkt imot at denne skulle realiseres. Skisland mente imidlertid at fremtidige bevilgninger kunne bli redusert.

Kontainerhavna. Dette har også vært et prosjekt som har satt sinnene i kok og som Sørlandsnyhetene brukte flittig. Skisland var enig i at det er investert store summer i å forberede kontainerhavn i Kongsgårdbukta, men at han og hans samarbeidspartnere ville bruke tid på å vurdere alternativene.

Sørlandsnyhetene har preget valgkampen og sannsynlig vis vært medvirkende til det endelig resultat. Skisland var enig i dette og mente at dette ikke er en god måte å føre valgkamp på.

2.500 fattige barn i Kristiansand. Skisland fortalte at dette er en sak som han vil prioritere sterkt de kommende årene. På spørsmål kunne han opplyse at 45% av de fattige barn kommer fra innvandrerfamilier.

Eiendomsskatten. Skisland viste til at Søgne og Songdalen sannsynligvis vil få økning i eiendomsskatten, mens nåværende Kristiansand vil få nedgang, i og med at staten har bestemt at maks eiendomsskatt skal være 4 promille.


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS