Aktuelt

Sekretærskifte i Håndverkerforeningen

Per Anders Olsen har vært foreningens sekretær i nærmere 23 år.

Han er den tredje sekretær i foreningen etter 1945. Nå har han valgt å trekke seg ....

Per Anders Olsen har vært foreningens sekretær i nærmere 23 år. 

Han er den tredje sekretær i foreningen etter 1945.

Nå har han valgt å trekke seg og slutter den 1 august. Som ny daglig leder har vi ansatt malermester Eivind Johanson (47) som til daglig jobber i Malermester Langeland AS De fleste kjenner Eivind som styremedlem og Seremonimester i Håndverkerforeningen de siste årene. Rollen som seremonimester har han utført med stil, eleganse og stor selvtillit og styret er meget fornøyd med, og har stor tro på, at vi har funnet den rette person til å etterfølge Per Anders.

Det må legges til at ansettelsen også omfatter rollen som næringspolitisk talsmann.


Kontoret vil nå være åpent hver tirsdag fra kl 08.00 til 16.00 og ellers etter nærmere avtale med daglig leder. Kontoradressen blir uforandret i Kronprinsensgate 14.

 

Geir Salvesen

formann


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS