Aktuelt

Næringspolitisk debattmøte 8 september

Møtet viste klart at lokale politikere er "blanke" når det gjelder kunnskap om Rot fradraget.

Håndverkerforeningens debattmøte samlet over 80 personer. Politikerpanelet omfattet de fleste politiske partiene. I tillegg til representanter fra videregående skoler, VA Fylkeskommune, Kristiansand kommune, Skatt Sør, EBA samt Arendal og Lillesand håndverkerforeninger, deltok det nærmere 60 medlemmer.

Hovedtema var Lærlingsituasjonen, arbeidsinnvandring og litt om ROT fradraget. møtet fikk stort oppslag i Fædrelandsvennen, selv om deler av innholdet ikke stemte helt med hva som ble sagt.

Foreningens sekretær ledet debatten.


[Tilbake]

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!