Aktuelt

Mesterbrev 2015

10 Mestere fra Vest Agder fikk utdelt sitt Mesterbrev den 22 oktober.

På bildet ser vi fra bakerst venstre : Jan Frode Haaland, ved siden av ordfører Harald Furre, sammen med de nye mestere.

Det deltok 24 personer på Mesterbrevutdelingen 22 oktober. Byens nye ordfører Harald Furre kastets glans over arrangementet og holdt en fin tale til de nye Mestere. Av de 10 nye mestere var det 10 tømrere og 2 fra institusjon. Det er hyggelig at flere av mesterne hadde med seg familiemedlemmer.

I formannens reisefravær, ledet viseformann Jan Frode Haaland arrangementet på en eksemplarisk måte. Både informasjonssjef Roger Nyborg fra Mesterbrevnemda og Jan Frode Haaland holdt tale til Mesterne.

Arrangementet ble avsluttet med snitter og kaffe i Festsalen.

[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA