Aktuelt

Viktige Seriøsitetsregler nylig vedtatt.

NHO og Fellesforbundet har sammen utarbeidet seriøsitetsregler for arbeidslivet som skal sikre fremtidige lærlingeplasser og motvirke sosial dumping. Dette er i samsvar med det vi i Håndverkerforeningen har jobbet med i flere år og som Krs kommune tildels hadde utarbeidet i samarbeid med oss.

Seriøsitetsreglene ble nylig vedtatt innført av bystyret i Kristiansand og av Fylkestinget i Vest Agder. Nå gjenstår det bare jobben med å få private utbyggere og entreprenører til å gjøre det samme.

[Tilbake]

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!