Aktuelt

Viktige Seriøsitetsregler nylig vedtatt.

NHO og Fellesforbundet har sammen utarbeidet seriøsitetsregler for arbeidslivet som skal sikre fremtidige lærlingeplasser og motvirke sosial dumping. Dette er i samsvar med det vi i Håndverkerforeningen har jobbet med i flere år og som Krs kommune tildels hadde utarbeidet i samarbeid med oss.

Seriøsitetsreglene ble nylig vedtatt innført av bystyret i Kristiansand og av Fylkestinget i Vest Agder. Nå gjenstår det bare jobben med å få private utbyggere og entreprenører til å gjøre det samme.

[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA