Aktuelt

Hjelp, vi blir oppgravd og innegjerdet

Her kan dere se status på torvet den 11 februar 2016. Prosjektet er sterkt forsinket men det har nå skjedd mye på kort tid.

Mye er gravd opp og spuntingen er godt i gang. Øvre torv skal være klar til bruk innen utgangen av juni. Vi har et godt samarbeide med entreprenør Veidekke som er flinke til å hold oss oppdatert. Men vi stikker ikke under en stol at vi ser frem til alt er på plass igjen.

[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA