Aktuelt

”DET ER ARBEIDSLØSHET, LIKEVEL ER DET INGEN SOM SPØR ETTER JOBB”.

 

VARMER BADELAND MED FLIS
Hytter og gapahuker, utedasser og romvesener – og det som blir igjen
varmer opp et badeland. Knut H. Rysstad bruker tømmeret til mye
mer enn å lafte vegger.
TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN
 
«DET ER ARBEIDSLØSHET,
LIKEVEL ER DET INGEN
SOM SPØR ETTER JOBB.
DET ENESTE JEG
TRENGER ER ARBEIDSLYST,
MOT OG OPPMØTE.
RESTEN SKAL JEG
LÆRE DEM»
KNUT H. RYSSTAD
 
– Helikopteret, det er min traktor, sier
Rysstad. Han driver Rysstad Laftebygg.
Her gjør han skog til hytter.
Tømmeret hentes til industriområdet midt
i Setesdal. Når det har vært gjennom hele
prosessen fra tørking til lafting, flyr han inn
materialene med helikopter og monterer det
ferdige produktet.
Generasjoner
Mesterbrevet er bare det formelle beviset
på hva han kan. Kunnskapen er nedarvet,
gjennom generasjoner med Hallvard-er og
Knut-er på skift.
– Jeg tar med meg alt fra far, bestefar
og oldefar, sier Rysstad. – Jeg har ikke lyst
til å være noen kopi, men visse ting tuller
man ikke med. Takvinklene, når vi hugger
tømmeret, når vi beiser, sier han.
Derimot satser mesteren gjerne på
moderne metoder.
– Av og til kan vi få kritikk, blant annet
for å bruke motorsag, forteller han. Men han
bruker de hjelpemidlene som finnes,
så lenge sluttresultatet er like godt. Helikopteret,
for eksempel. Det er arbeidstiden
som koster, og det ville blitt dyrt om fem
mann skulle stå og vente på å få gjort
monteringsjobben.
Retter andres feil
Lafting er på vei oppover igjen. En stund
ble det mer og mer reisverk og villmarkspanel.
Men nå er laft på nytt blitt mote.
Sist laftehyttene var på trendtoppen,
ble det gjort mye dårlig arbeid. I dag holder
kvaliteten mål også på det som kommer fra
Polen, Litauen og Latvia – men for noen år
siden var det mange useriøse firmaer på
markedet, ifølge Knut H. Rysstad.
– Vi har mye arbeid nå med å rette opp
feilene som ble gjort for ti år siden. Hvis
det hadde vært bygningskontroll da som nå,
hadde den oppdaget feilene, men firmaene
som gjorde det dårlige arbeidet er enten
konkurs eller nedlagt, sier han. Men han legger ikke skjul på at han gjerne skulle
konsentrert
seg bare om å bygge i stedet
for å streve med andres gamle synder.
Før laftet han om vinteren og monterte
om sommeren. Nå må det gå året rundt.
Hvis folk betaler for å få hytte, så vil de ha
den raskt. Da setter byggmesteren heller
ned prisen litt til dem som er villige til å
vente.
Modellverksted
Knut H. Rysstad gjør mer enn å lafte hytter.
For noen år siden overtok han også Valle
Modellverksted
– Her produserer vi gapahuker, anneks,
utedoer og utemøbler, forteller han. Men
modellverkstedet støper også karene til
sine egne badestamper og andre glassfiberprodukter
og lager modeller og kjernekasser
for sandforming. Rysstad viser frem en
modell som kunne vært tatt rett ut av en
science fiction-film. Hodet er fra et romvesen,
fotografen som trengte det er norsk,
og bildene stilles ut i New York.
Ingen spør etter jobb
Nå er mesteren på jakt etter folk. Bedriften
legger beslag på rundt tolv årsverk, men
kunne trenge flere.
– Det er arbeidsløshet, likevel er det
ingen som spør etter jobb. Det eneste jeg
trenger er arbeidslyst, mot og oppmøte.
Resten skal jeg lære dem, sier Knut H.
Rysstad.
Og resten av tømmeret? Hon og flis blir
til varmere hus og bedre badetemperaturer.
– Hovden Badeland fyrer med flis. Vi leverer
til 360 000 kWh på en måned, forteller
han. ■ ■ ■

[Tilbake]

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!