Aktuelt

Frokostmøte 22 november.

Avdelingssjef i Parkerings selskapet, Ole Jacob Rynning Tønnessen, assistert av Siren Fjellestad, holdt et interessant foredrag om parkering og parkeringsmuligheter for håndverksbiler i Kristiansand.  Han viste til at det er 2 ordninger. En av ordningene under Easypark er 70/70, som kan benyttes over hele byen. Deltakerne var tilfreds med ordningene, men påpekte at kostnadene er blitt veldig høye, noe som kunden tilslutt må betale.

Rynning Tønnessens presentasjon vil bli distribuert samtlige medlemmer i Håndverkerforeningen pr mail.

[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA