Aktuelt

Får vi en Uropatrulje i Kristiansand ?

Resultatet vil bli vesentlig mer penger i kommunekassa, flere jobber basert på vedtatte tariffer og flere lærlingeplasser.

Trondheim har i tre år hatt en Uropatrulje. Det innebærer en fast ansatt person som kun har til oppgave å avdekke ulovlig arbeid, så som sosial dumping, svart arbeid og "falske" håndverkere. Det er tidligere malermester Vidar Sagmyr som har denne oppgaven, som har blitt en stor suksess. Flere hundre saker er avdekket og meldt inn til politi, kemner og arbeidstilsyn. Sakere som ellers neppe vill blitt avdekket. Vidar har både arbeidsgivere så vel som arbeidstakere i ryggen når han fronter dette viktige arbeid. Viktig er også den preventive effekten, for ryktene går.

Kristiansand Håndverkerforening har i samarbeid med kommunens Næringsavdeling tatt initiativ til å undersøke muligheten for å få til det samme her i Kristiansand. Problemene er store også hos oss og mange av våre medlemmer lidere under dette. Vi har nå full støtte for prosjektet fra følgende : LO Agder, Fellesforbundet i Agder, Kristiansand kommune v/rådmann og ordfører, Kristiansand Eiendom og selvsagt Håndverkerforeningen. Vi har tenkt oss en person i halv stilling og har et budsjett for dette. Nå skal vi bare skaffe pengene så er vi på plass.


[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA