Aktuelt

Frokostmøte 21 mars

Interessant frokostmøte med A-Krim 21 mars med god deltakelse

A-Krim er nå etablert i Oslo, Bergen, Stavanger, Bodø og Kristiansand.

Frokostmøtet samlet 36 medlemmer som opplevde et interessant og spennende møte med A-krim som vi har etablert et godt samarbeid med.  A-krim var representert med Politiets A-krim koordinator Unn Hege Sørensen, A-krim senterets jurist Kristians Sødal og A-krims koordinator Kenneth Tønnessen. Håndverkerforeningen har sendte flere tips om ulovlig virksomhet til A-krim som har fulgt dette raskt og effektivt opp. Om Håndverkerforeningen i samarbeid med kommune, LO og Fellesforbundet får på plass en Uropatrulje i Kristiansand vil dette bidra til å styrke A-krim med langt flere tips de kan følge opp.

Tønnessen opplyste at A-Krim har kontrollert 316 selskaper og 167 byggeplasser i Agder siden April 2016, og de har hentet inn 3,6 millioner.

[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS