Aktuelt

Søppeltømming for håndverkere

Den 1 juli stengte Sørlandsparken søppeltømming for håndverkere. Håndverkerforeningen tilskrev bystyrets gruppeledere umiddelbart (se brevet under)  Saken ligger nå hos Fylkesmannen og det er god mulighet for at det etableres en ordning hos Peter Løvås ved Timeneskrysset

Til gruppelederne i Kristiansand Bystyre.

Vedr. søppeltømming for håndverkere.

Den 6 desember i fjor sendte jeg dere gruppeledere et brev med samme overskrift (vedlagt).

Jeg ble imponert over hvor raskt det skjedde noe med saken etter dere tok tak i den.

Leverandørene tok til vettet og Håndverkere på østsiden av Varoddbroa fikk tømme sitt søppel også etter 1 januar 2017. Man nå er det slutt igjen. Etter 1 juli må vi helt til Mjåvann for å tømme håndverksavfall.

 Av det vedlagte brev jeg sendte dere gruppeleder den 7 desember i fjor, fremgår det hvor mange turer og hvor mye unødige kostnader kunden vil bli belastet med på som følge av den lite smidige håndteringen fra Franzefoss og Avfall Sør. I dette siste halvår vil det utgjøre nærmere 500.000 km unødvendig kjøring med dieselbiler, 10.000 unødvendige passeringer av Varoddbroa og ca 3.400.000 i merkostnader for kundene (velgerne ).

 Jeg har nylig hatt samtaler både med Franzefoss og Avfall Sør og har ikke tro på at det lar seg gjøre å opprettholde tømming i Sørlandsparken. Til det er situasjonen for fastlåst. Imidlertid finnes det en annen måte å løse problemet på og som jeg tror dere har mulighet for å gjøre noe med.

 For noen måneder siden søkte firmaet Peter Løvaas Fylkesmannen om konsesjon for søppeltømming på sitt nye tilholdssted mellom Timeneskrysset og Hamresanden. For noen uker siden mente de at et svar på søknaden var nært forestående. Jeg kontaktet derfor Fylkesmannens miljøavdeling hvor de opplyste at den aktuelle saksbehandler skulle slutte i juni og at saken ikke var ferdigbehandlet.

Jeg ble også fortalt at det på grunn av manglende kapasitet hos Fylkesmannen kunne ta mange måneder før søknaden var ferdigbehandlet, fordi man måtte finne ny saksbehandler og fordi man var underbemannet grunnet sammenslåingen med Aust Agder.

 Jeg kontaktet Løvaas igjen og opplyste hva jeg var blitt fortalt. Dette førte til at Løvaas gjorde et forsøk på å få til en helt midlertidig og provisorisk ordning, kun for tømming av håndverksavfall, ved å plassere ut egnede containere på sitt område og tømme disse fortløpende.

Imidlertid fikk man ikke aksept for dette og situasjonen synes nå helt fastlåst om ikke dere politikere kan ta saken opp med fylket, slik at Løvaas får denne mulighet inntil de har fått sin konsesjonssøknad ferdigbehandlet i slutten av året.

 Denne saken har flere aspekter. Et miljøaspekt, et kostnadsaspekt, et trafikkaspekt og et kontrakts aspekt fordi avtalen mellom Avfall Sør og Franzefoss må ha hatt mangler, siden det allerede nå er mulig å trekke seg fra en kontrakt som løper til 31.12.2017. At byens næringsliv og innbyggere skal bære byrden for denne mangel finner vi uakseptabelt.

 Kristiansand 3 juli 2017.

 Med vennlig hilsen

For Kristiansand Håndverkerforening

 

 

Per Anders Olsen

Næringspolitisk talsmann


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS