Medlemmer

Medlemsskap

Som medlem i Håndverkerforeningen treffer du kolleger, konkurrenter og mange hyggelige mennesker som stort sett deler de samme utfordringer og erfaringer. Det er alltid mye å snakke om når vi har våre sammenkomster av forskjellig slag. Vi har sterkt fokus på å være en næringspolitisk spydspiss for våre medlemmer, og fronter alle slike saker mot media, politikere og andre aktører. Håndverkerforeningen eier Rådhusgata 15, som er gjeldfri.

Søk etter medlemmer eller fag-gruppe. Enten etternavn, fornavn eller navn på fagtittel             

[search]


 

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA