Medlemmer

Medlemsskap

Som medlem i Håndverkerforeningen treffer du kolleger, konkurrenter og mange hyggelige mennesker som stort sett deler de samme utfordringer og erfaringer. Det er alltid mye å snakke om når vi har våre sammenkomster av forskjellig slag. Vi har sterkt fokus på å være en næringspolitisk spydspiss for våre medlemmer, og fronter alle slike saker mot media, politikere og andre aktører. Håndverkerforeningen eier Rådhusgata 15, som er gjeldfri.

Søk etter medlemmer eller fag-gruppe. Enten etternavn, fornavn eller navn på fagtittel             

[search]


 

Design: Dots.no | Makeweb/CMS