Januar
Tirsdag 10.kl. 15.15Styremøte
Fredag 13.kl 19.00Nyttårsfest  
 Februar  
Tirsdag 06.kl. 15.15Styremøte
Torsdag 29.kl. 19.00Fag og svennebrev utdeling i KRS-Live
   
Mars
Tirsdag 05.kl. 15.15Styremøte
Torsdag 14.kl. 19.00 Generalforsamling med torskeaften
April
Tirsdag 2.kl. 15.15Konstituerende Styremøte
   
Mai
Tirsdag 07.kl. 15.15Styremøte med fotografering
Tirsdag 14.kl 14.00Formannsmøte
Tirsdag 14.Hele dagenKurs i NS 3420-T:2019 Rolf Simpson
Fredag 17.kl 10-1517 mai kafe håndverkerforeningen
   
Juni
Tirsdag 04.kl. 15.15Styremøte
Tirsdag 11.kl 11.30Sommer lunch med opplæringskontor og våre største bidragsytere på medlemsantall.
Tirsdag 18.Sommerfest for styret og Æresmedlemmer.
   
Juli
August
Tirsdag 06.kl. 15.15Styremøte
Fredag 16.kl. 18.00Sommerarrangement på Vaktmannsboligen
Tirsdag 27.kl. 14.00-16.00Kurs i SOME med Maren og co
   
September
Tirsdag 03.          kl. 15.15Styremøte
Tirsdag 10.kl. 18.00Mesterbrev utdeling
   
Oktober
Tirsdag 01.kl. 15.15Styremøte
Tirsdag 22.kl 14.00Formannsmøte
   
November
Tirsdag 05.                       kl. 15.15Styremøte
Tirsdag 26.kl 07.30Frokostmøte med Psykolog Gunnar Oland Åsen
Desember
Tirsdag 03.kl. 15.30Styremøte
 Fredag ?? Julekonsert ?
2025
Januar 17.kl. 19.00Nyttårsfest
Mars. 18.kl. 19.00Generalforsamling med torskeaften