Murer

Verdal og Trysnes

Medlem: Kenneth Trysnes
Adresse: Birkedalsveien 53, 4640 Søgne
Nettside: vtas.no
Murer

Murer Yngvar Knutsen

Medlem: Knutsen, Thomas
Adresse: Bråvann Terrasse 36, 4624 KRISTIANSAND S
Nettside: murerknutsen.no
Murer

Kristensen, Petter

Medlem: Kristensen, Petter
Adresse: Tingstuveien 20, 4640 SØGNE
Murer

c/o Murmester Larsen AS

Medlem: Larsen, Eivind Castberg
Adresse: Kirkekilåsen 23, 4770 HØVÅG
Nettside: murmesterlarsen.no
Murer

Magne Lia AS

Medlem: Lia, Magne
Adresse: Moneveien 53, 4640 SØGNE
Murer

Murmester Lindgren AS

Medlem: Lindgren, Frode
Adresse: Rigedalen 50, 4626 KRISTIANSAND S
Murer

Murerfirma Jan Øystein H. Nilsen As

Medlem: Nilsen, Jan Øystein
Adresse: Grøvaneveien 53, 4640 SØGNE
Murer

Modus Mur AS

Medlem: Pedersen, Gunnar E.
Adresse: Tjønnemyra 7, 4640 SØGNE
Nettside: modusmur.no
Murer

Murmester Birkeland AS

Medlem: Birkeland, Mikael
Epost: post@bimur.no
Adresse: Veråsveien 106, 4700 VENNESLA
Murer

Murmester Bjunes AS

Medlem: Bjunes, Odd Morgan
Adresse: Moneveien 65, 4640 SØGNE