Stolte tradisjoner

Byens mest interessante eiendom

Rådhusgata 15 ble første gang bebygd i 1801, da Postmester Andreas Heyerdal’s store Vindmølle, i 4 etasjer, ble reist på toppen av det 6 meter høye Kagfjellet. Vindmøllen ble demontert og solgt til Danmark i 1820. Dagens bebyggelse ble påbegynt omkring 1830 og var først å betrakte som et gårdsbruk med  krøtter og ei stor smie i bakgården. 

Siden ble eiendommen kontinuerlig utbygd. Håndverkerforeningen kjøpte eiendommen i 1882, men solgte den igjen i 1916 til David Vogt. Vogt investerte store summer og foretok vesentlig utbygging og ombygging av eiendommen. Arkitekt for prosjektet var Arnstein Arneberg, som også var arkitekt for Oslo Rådhus. Håndverkerforeningen kjøpte eiendommen tilbake fra Vogt da han gikk konkurs i 1922 og har siden vært eier.

Eiendommen er i dag vernet.