Vi står fjellstøtt på formålsparagrafen i foreningens lover. Det vil alltid være medlemmenes beste som er fyrlykten for vårt arbeid. Hva som prioriteres avhenger av medlemmene ønsker og behov innenfor rammen av våre lover og vår kapasitet.

Eivind Johanson

Daglig leder

Mob: 90131179
Epost: post@khforening.no

Eivind er daglig leder i foreningen, han overtok etter Per Anders 1. august 2020.

Geir Salvesen

Formann

Mob: 93234620
Epost: geir@gsblikk.no

Geir har vært foreningens formann siden 2018.

Rådhusgata 15