INSTRUKS FOR UTLÅN AV 2. ETG. I HÅNDVERKERFORENINGEN.

Lokalene :

Lokaler i 2. etg. som lånes/leies ut, består av garderobe, toaletter, salong og fest/ spisesal. Lokalet er i henhold til brannforskrifter tillatt for 68 personer.

Instruks.

1.      Lokalene kan i sosial sammenheng lånes ut til medlemmer eller laug i Kristiansand Håndverkerforening. Vi har avtale med restaurant Big Horn Steakhouse som kan disponere lokalene for sine gjester når lokalet er ledig. Medlem som låner lokalene skal selv være tilstede, om ikke annet blir avtalt med Håndverkerforeningens daglig leder. 

2.      Lokalene bestilles av Chris Lauritsen hos restaurant Big Horn Steakhouse telefon 40 49 49 34 eller mail kristiansand@bighorn.no 

3.      Foreningen har fast avtale om rengjøring med restaurant Big Horn og rengjøring blir   belastet med minimum kr 2500,- om det ikke er veldig skittent. Lokalene skal være ryddet innen kl 10.00 dagen etter.
Dersom man holder mat og drikke selv, må man uansett betale for rengjøringen.

4.      Det finnes ikke bestikk eller servise i lokalene og vi anbefaler derfor at mat blir bestilt fra Restaurant Big Horn.

Om du likevel har medbrakt mat og drikke, kan du leie bestikk, tallerkener og duker av restaurant Big Horn, og kun betale for leie og rengjøring av dette med kr 35,- pr kuvert.

5.      Lokalene er røykfrie innendørs. Det er imidlertid adgang til stor terrasse ut fra salongen. Det skal vises vanlig god oppførsel ved bruk av lokalene, og eventuelle skader må erstattes. Det skal tas hensyn til husets øvrige leietakere.  

Mandag – fredag skal det ikke spilles musikk etter kl 24.00. Lørdag kl 01.00.
Restaurant Big Horn skal varsles om levende musikk på forhånd. 

Det skal alltid være ro på terrassen etter kl 24.00.

6.      1 stk. nøkkel utleveres til ansvarlig leietager. Denne utlånes av foreningens daglige leder som har kontor i Kronprinsensgate 14. Nøkkel skal tilbakeleveres førstkommende arbeidsdag etter at leieforholdet er avsluttet.  Leietaker har ansvar for å holde lokalene låst.

7.      Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende brann- og driftsinstruks og ved utlån via Håndverkerforeningen, er det håndverkerforeningens medlem som er brannansvarlig.

8.      Det finnes hjertestarter på veggen ved siden av kjøleskap/bardisk. 

9.      Evt. skader på lokaler eller inventar skal snarest rapporteres til foreningens daglige leder eller restaurant Big Horn.

10.    Det er installert trådløst nett i lokalene : Passordet er : foreningen1