INSTRUKS FOR UTLÅN AV 2. ETG. I HÅNDVERKERFORENINGEN.

Lokalene :

Lokaler i 2. etg. som lånes/leies ut, består av garderobe, toaletter, salong og fest/ spisesal. Lokalet er i henhold til brannforskrifter tillatt for 68 personer.

Instruks.

1.      Lokalene kan i sosial sammenheng lånes ut til medlemmer eller laug i Kristiansand Håndverkerforening. Medlem som låner lokalene skal selv være tilstede, om ikke annet blir avtalt med Håndverkerforeningens daglig leder. 

2.      Lokalene bestilles av Glenn Valvik  telefon 40 40 12 89 eller epost glenn.valvik@stillasfag.no 

3.      Rengjøring utføres av eget vaskebyrå, dette koster kr 3000,- som betales av leietaker til vips nummer 550386. Lokalene skal være ryddet innen kl 10.00 dagen etter.

4.      Det finnes noe bestikk og servise i lokalene, dette skal vaskes og ryddes etter bruk. Alle avfalls dunker skal tømmes og alt av søppel og tomgods tas med.

5.      Lokalene er røykfrie innendørs. Det er imidlertid adgang til stor terrasse ut fra salongen. Det skal vises vanlig god oppførsel ved bruk av lokalene, og eventuelle skader må erstattes. Det skal tas hensyn til husets øvrige leietakere.  

Mandag – fredag skal det ikke spilles musikk etter kl 24.00. Lørdag kl 01.00.
Det skal alltid være ro på terrassen etter kl 24.00.

Det er ikke tillat å grille på terrassen.

6.      1 stk. nøkkel hentes i nøkkelboks av ansvarlig leietaker til avtalt tidspunkt. Nøkkelboksen er plassert v inngang til Kronprinsens gate 14, nøkkelen legges tilbake senest kl. 12.00 dagen etter. Leietaker har ansvar for å holde lokalene låst.

7.      Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende brann- og driftsinstruks og ved utlån via Håndverkerforeningen, er det håndverkerforeningens medlem som er brannansvarlig.

8.      Det finnes hjertestarter på veggen ved siden av kjøleskap/bardisk. 

9.      Evt. skader på lokaler eller inventar skal snarest rapporteres til foreningens daglige leder.