Bruk av Laugsrommet utover planen, avklares med daglig leder via epost. post@khforening.no

Januar  
Tirsdag 2.HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.30
Onsdag 3.Sørlandske FotograflaugStyremøte kl. 18.00
Torsdag 4.BlikkenslagerlaugetStyremøte
Tirsdag 23.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
   
Februar  
Torsdag 1.Sørlandske FotograflaugStyremøte kl. 18.00-21.30
Tirsdag 6.HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.30
Torsdag 9.BlikkenslagerlaugetStyremøte
Tirsdag 13.Sørlandske FotograflaugÅrsmøte kl. 17.00-20.00
Tirsdag 20.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
Mars  
Tirsdag 5.HåndverkerforeningenStyremøte kl 15.30
Torsdag 7.Blikkenslager laugetStyremøte
Fredag 22Blikkenslager laugetÅrsmøte kl 18.00
Tirsdag 26.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
   
April  
Tirsdag 2.HåndverkerforeningenKonstituerende Styremøte kl 15.30
Torsdag 4.Blikkenslager laugetStyremøte
Tirsdag 23.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
   
Mai  
Torsdag 2.Blikkenslager laugetStyremøte
Tirsdag 7.HåndverkerforeningenStyremøte kl..15.15
Tirsdag 14.HåndverkerforeningenFormannsmøte kl 14.00
Onsdag 22.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
   
Juni  
Tirsdag 4.HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.15
Torsdag 6.Blikkenslager laugetStyremøte
Tirsdag 25.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
   
Juli  
   
August  
Torsdag 1.BlikkenslagerlaugetStyremøte
Tirsdag 6.HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.15
September  
Tirsdag 3.      HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.15
Torsdag 5.Blikkenslager laugetStyremøte kl.19.30
Tirsdag 26.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
   
Oktober  
Tirsdag 1.HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.15
Torsdag 3.BlikkenslagerlaugetStyremøte
Tirsdag 15.HåndverkerforeningenFormannsmøte kl 14.00
Tirsdag 22Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
November  
Tirsdag 5.       HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.15
Torsdag 7.Blikkenslager laugetStyremøte
Tirsdag 19.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30
Desember  
Tirsdag 3.HåndverkerforeningenStyremøte kl. 15.15/juleavslutning
Torsdag 5.BlikkenslagerlaugetStyremøte
Tirsdag 17.Stein SkaarMøte kl. 16.00-18.30