Styret i Kristiansand Håndverkerforening 2024-25.

Et flott og velfungerende styret i Håndverkerforeningen.

(fotograf Kjell Inge Søreide).