Aktuelt

Fair Play Bygg i Oslo - Uropatrulje i Trondheim

11 oktober ble Fair Play Bygg presentert i Oslo. De er i gang fra 1 januar 2019.

På bildet : Lars Mamen og Harald Hansen, med Lars til venstre. Foto : Byggmesteren

11. oktober ble Fair Play Oslo og Omegn lansert i Håndverkersalen. Modellen er tuftet på Uropatruljen i Trondheim og skal bidra til å gjenreise omdømmet til byggenæringen og gjøre den attraktiv som yrkesvei for ungdom. Organiserte bedrifter med faste ansatte, faglærte og lærlinger må igjen få markedstilgang i offentlige og private prosjekter. Det skal lønne seg å være seriøs!

Lars Mamen er ansatt i full stilling fra 1 januar. Lars er tømrer og kommer fra stillingen som RVO i Buskerud. Han skulle ha de beste forutsetninger for å lykkes.  Ikke minst med så entusiastiske folk som Harald Hansen i ryggen. Tømrermester Harald Hansen har vært den store pådriveren. Oslo har enorme problemer med kriminalitet i byggebransjen så det blir en tøff oppgave. Fair Play Bygg skal stort sett drives etter samme prinsipper som Uropatruljen i Trondheim som har hatt så stor suksess. Det var mange tilstede på møtet og entusiasmen var stor.

[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS