Aktuelt

Fair Play Bygg Agder

Uropatruljen i Trondheim startet i 2015.

Fair Play Bygg Oslo startet 1 januar 2019.

Fair Play Bygg Stavanger starter opp i 2019.

Fair Play  Bygg Agder jobber med saken og kan starte opp fra 2020 om vi får på plass de nødvendige midler.


Kristiansand Håndverkerforening, LO, Fellesforbundet, El & It samt Nelfo-Sørlandet har tatt nytt initiativ for å få på plass en "Uropatrulje" på Agder etter mønster av Trondheim, Oslo og Stavanger. 

En midlertidig styringsgruppe er nedsatt og det vil bli tatt kontakt med Næringsforeningen, EBA og NHO for å se om vi i fellesskap kan få til noe.

Vi har bestemt oss for å kalle patruljen for Fair Play Bygg Agder slik de gjør i Sverige og i Oslo, hvor navnet er Fair Play Bygg Oslo. Vi har stor tro på et slikt prosjekt som har oppnådd meget gode og dokumenterte resultater de senere årene. Fair Play Bygg Oslo startet opp 1 januar i år og har allerede oppnådd gode resultater på den korte tiden.

Dette handler om å motvirke kriminalitet i byggebransjen og da i særdeleshet innen det private marked. At dette er samfunnsnyttig, kriminalitetsforebyggende og gir mer inntekter tilbake til samfunnet er alle enige om, men Kristiansand kommune er så langt uvillige til å bidra med økonomisk støtte. Forstå det den som kan !

[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS