Aktuelt

Utskiftning av belegningsstein

Flott innsats av kommunens dyktige steinsettere

Kommunen skifter ut alle hellene rundt VIndmølla, mot Rådhusgata og Håndverkersmuget. Resultatet blir meget bra og de nye steinhellene løfter hele eiendommen vår. Vi er meget fornøyd og retter en takk til Kristiansand kommune !

[Tilbake]

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA