Aktuelt

Møte med Finansdepartementet om ROT fradraget

ROT saken er ikke død, men det er åpenbart et politisk ønske om å legge den død.

At ROT fradraget ikke er innført i Norge nå, skyldes ene og alene en rapport som Finansdepartementet kom med 14 desember i fjor. Etter grundig gjennomgåelse, har vi konstatert at mange av de viktigste momentene som er trukket frem som negative, er basert på synsing og gjetting. Det aller viktigste momentet er beregningen som forteller at utbetaling av ROT midler i Norge er anslått til 10 mrd, mens det kun vil komme inn ca 1,5 mrd i økte skatter og avgifter. Underskuddet vil med andre ord utgjøre ca 8,5 mrd. Man henviser i rapporten til at tallene er hentet fra det Svenske Finansdepartementet.

Gjennom sommeren har jeg hatt en maildialog med det svenske finansdepartementet, for å få dem til å fortelle hvordan de er kommet frem til disse tallene. Konklusjonen er krystallklar. De har ingen beregninger. Også dette er synsing og derved er altså de Norske tallene basert på svensk synsing.

Medbrakt disse erfaringer, fikk Eivind Andersen fra Oslo Håndverkerforening og undertegnede  innvilget et møte med statssekretær Næsje m/flere. Det var et hyggelig møte som ikke gav noen form for avklaringer. De henviste bare til FD's rapport fra 14 desember. Vi overrakte en beregning som gir et helt annet resultat, nemlig at ROT utgifter og ROT inntekter balanserer hverandre. Vi fikk et høflig svar fra departementet hvor de ikke kommenterte våre tall, men bare viste til at de ikke hadde tid til å jobbe ytterligere med saken.

Per Anders Olsen

[Tilbake]

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!