Aktuelt

Svakheter ved de nye seriøsitetsreglene

Håndverkerforeningen er positive til seriøse spilleregler for byggebransjen, men det er viktig å luke bort svakheter før de blir etablert praksis. 

Les mer

Seriøsitetsreglene krever at minimum 40 % av arbeidende timer innen kontrakten skal utføres av fagarbeidere og at 7 % av utførte timer på prosjektet skal være utført av lærlinger, uten at det stilles krav til at hvert enkelt fag skal ha lærlinger. Det betyr at 53 % av utført timer fortsatt kan utføres av innleid, billig arbeidskraft. At Fellesforbundet har kunne være med på dette er uforståelig. Nå blir det helt opp til den enkelte hovedentreprenør å bestemme hvilke håndverksfirmaer som skal ha lærlinger. Sannsynligvis vil det kreves at alle underentreprenører må ha lærlinger, slik at hovedentreprenøren kan fortsette med å leie inn billig, kortsiktig arbeidskraft og ta inn færrest mulig lærlinger, slik vi nå har sett i flere år. Dette gavner ikke lærlingesaken.

Frem til Kristiansand kommune nylig vedtok de nye seriøsitetsreglene, har det for eksempel vært krav om at alle fag skal ha lærlinger. Jeg vil karakterisere disse punktene i seriøsitetsreglene som to skritt frem og ett tilbake. Når skal samfunnet ta håndverksfagene på alvor ?

[Tilbake]

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!