Aktuelt

Majas salong vant IA-Prisen 2016"

Håndverkerforeningen gratulerer

"Her er bakgrunnen for at Majas salong vant IA-Prisen 2016"

 «Gjennom god ledelse skal de hjelpe alle ansatte ved å tilrettelegge for at hver enkelt medarbeider skal ha en arbeidsplass som oppleves som motiverende og givende igjennom alle faser av livet»

 FAKTA:

  • Bedriften har gått fra et sykefravær på 6,9% i 2013 til et sykefravær på 3,4%  i 2015, noe som er langt under gjennomsnittet for bransjen.

 

 

Bedriftskulturen ved Majas salong er preget av toleranse, inkludering og en hyggelig og positiv atmosfære. Bedriftskulturen speiles i hvordan de  kommuniserer, samarbeider og samhandler på arbeidsplassen – internt og ut mot kundene.

 

 

Salongen drives etter visjonen om å være Sørlandets foretrukne frisørsalong, både for lærlingene, frisørene, kundene og samarbeidspartnerne. 

 

Majas salong er opptatt av rekrutteringen til bransjen,og ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. De har til en hver tid lærlinger ansatt. Mange av disse får fast jobb hos oss når læretiden er over. 

 

De jobber aktivt med å være inkluderende, slik at alle skal føle seg sett. Frisørene viser samfunnsengasjement, er miljøbevisste og opptatt av å følge med på det som skjer i og rundt hverandre. 

 

Majas salong stiller tydlige krav og forventninger til hvordan samarbeidet i mellom ledelse og medarbeidere skal være, både faglig og sosialt, ved å bruke sine egne Etiske retningslinjer som er utarbeidet i Personal håndboka.

 

 

 

Majas salong har klart å synliggjøre viktigheten av å være IA-Bedrift og effekten det gir i det lange løp!

 

 

 


[Tilbake]

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!