Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Interessant frokostmøte 19 september

Marco Verberne fra Arbeidstilsynet gjennomgikk regler for stillasbygging og bruk av stillaser, for de 35 fremmøtte.

Les mer
170 års jubileum

100 medlemmer og ledsagere feiret foreningens 170 års jubileum 15 september

Les mer
Søppeltømming for håndverkere

Den 1 juli stengte Sørlandsparken søppeltømming for håndverkere. Håndverkerforeningen tilskrev bystyrets gruppeledere umiddelbart (se brevet under)  Saken ligger nå hos Fylkesmannen og det er god mulighet for at det etableres en ordning hos Peter Løvås ved Timeneskrysset

Les mer

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA