Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Frokostmøte 21 mars

Interessant frokostmøte med A-Krim 21 mars med god deltakelse

A-Krim er nå etablert i Oslo, Bergen, Stavanger, Bodø og Kristiansand.

Les mer
Generalforsamlingen 2017

Formann Stein Skaar takker av Økonom Geir Vavik, for god innsats etter til sammen 8 år i styret

Les mer
Fag og Svennebrevutdelingen i Kristiansand 2017

Formann i Håndverkerforeningen Stein Skaar gratulerer en kandidat med nytt fagbrev

Les mer

Kristiansand Håndverkerforening, Postadresse :

Kronprinsensgate 14, 4614 Kristiansand


Formann:

Byggmester Stein Skaar

Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no


Sekretær:  

Per Anders Olsen       

Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


 

Formål og lover

Styret

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

SØKNADSSKJEMA